ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

για τις επιλογές σας

ΛΗΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Λήψη και διαβίβαση εντολών για την αγορά και πώληση μετοχών και ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και σε όλα τα Διεθνή Χρηματιστήρια. Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω του υπολογιστή σας και του κινητού σας τηλεφώνου.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Αξιοποιήστε την αγοραστική σας δύναμη ανοίγοντας λογαριασμούς περιθωρίου. Είτε ένας βραχυπρόθεσμος λογαριασμός (T+2) συνήθως για το Χρηματιστήριο Αθηνών είτε ένας λογαριασμός σταθμισμένου περιθωρίου για διεθνείς αγορές με τη δύναμη των Interactive Brokers, εξαρτάται από εσάς να επιλέξετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Από την εκκίνηση έως την τελική πώληση των υπηρεσιών και των προϊόντων σας, διασφαλίστε ότι η επιχείρησή σας βρίσκεται στο δρόμο προς την επιτυχία. Επιχειρηματικά σχέδια και υπηρεσίες βέλτιστης διαχείρισης λειτουργιών.

ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΛΟΓΑ

Τα ομόλογα είναι μονάδες εταιρικού χρέους που εκδίδονται από εταιρίες και τιτλοποιούνται ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία. Οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες χρησιμοποιούν συνήθως ομόλογα για να δανειστούν χρήματα. Επωφεληθείτε από το επιτόκιο (κουπόνι) που καταβάλλεται στους ομολογιούχους.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα παράγωγα είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται συνεχώς σε ρυθμιζόμενη αγορά, η χρήση των οποίων επιτρέπει στους επενδυτές να αντανακλούν τις μελλοντικές προσδοκίες σχετικά με την αξία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή δείκτη. Η υπηρεσία που προσφέρεται στην ελληνική και διεθνή αγορά παραγώγων, περιλαμβάνει λήψη και εκτέλεση εντολών πελατών.

ETFs

Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο  (ΔΑΚ – ETF) είναι ένα καλάθι κινητών αξιών που διαπραγματεύονται σε ένα χρηματιστήριο, ακριβώς όπως μία μετοχή. Τα ETFs μπορούν να περιέχουν όλους τους τύπους επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων αποθεμάτων, εμπορευμάτων ή ομολόγων. Επωφεληθείτε από τους δείκτες χαμηλών εξόδων και τις χαμηλές προμήθειες εισόδου και εξόδου σε σχέση με τα κλασσικά αμοιβαία κεφάλαια.

CFDs

Ένα συμβόλαιο επί της διαφοράς (CFD) επιτρέπει στους επενδυτές να κάνουν εικασίες σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, χωρίς στην πραγματικότητα να κατέχουν ή να λάβουν φυσική παράδοση του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Τα CFD είναι διαθέσιμα για μια σειρά από υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, εμπορεύματα και ξένο συνάλλαγμα. Η δύναμη των συναλλαγών μέσω της ηλεκτρνικής πλατφόρμας Interactive Brokers στα χέρια σας.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Ανταλλάξτε ισοτιμίες νομισμάτων σε τιμές fixing αποφεύγοντας τις προμήθειες των τραπεζών και  την μεγάλη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ αγοραστή και πωλητή (spread)

ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αποκτείστε πρόσβαση στο πιο διαφανές δίκτυο συναλλαγών για την ανταλλαγή βασικών κρυπτονομισμάτων. Το ZuluTradeZuluTrade σάς βοηθά να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφοροποιημένες στρατηγικές .Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε λογαριασμό στη Solidus για να επωφεληθείτε από αυτήν την υπηρεσία.